Intervijas.

Intervija ar Ilzi Lāci

Latvijas Tautas frontes
Jaunlutriņu atbalsta grupa


Jaunlutriņos atbalsta grupa izveidojās 1988. gadā, pēc E.Sončikas, L.Lavicēviča, G. Neimaņa un M. Balcera iniciatīvas, tika izsludināta sapulce ar mērķi dibināt TF atbalsta grupu Jaunlutriņos. Sapulcē par grupas vadītāju ievēlēja Mihailu Balceri. Sapulces notika kolhoza Komunārs būvniecības daļas telpās. Sapulces nebija regulāras. M.Balcers regulāri apmeklēja Saldus rajona Tautas Frontes sapulces Druvā vēlāk Saldū.

1989. gada 23. augustā piedalījās akcijā Baltijas ceļš.

1990. gadā piedalījās Tautas Frontes konferencē Kuldīgā, kurā apsprieda vispārējās Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas.

1990. gada 13. janvārī piedalījās Rīgā, 11. novembra krastmalā LTF rīkotajā Vislatvijas protesta manifestācijā sakarā ar Padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā. Pēc manifestācijas aktīvi piedalījās Rīgas barikāžu veidošanā un aizstāvēšanā.
TF Jaunlutriņu atbalsta grupa savu darbību izbeidza pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.
 
Pārskats sagatavots pēc Mihaila Balcera atmiņu stāstījuma un SVM mutvārdu vēstures kolekcija.

Sadarbības partneri!