Intervijas.

Intervija ar Edvīnu Pūkaini

Latvijas Tautas Frontes 

atbalsta grupa Lutriņos

 

LTF Saldus rajona nodaļas dibināšanas sapulcē 1988. gada 23. oktobrī piedalījās pārstāvji no Lutriņiem Ārija Šmite un Edvīns Pūkainis. Lutriņu LTF atbalsta grupas dibināšanas sapulce notika Lutriņu pamatskolā, dibināšanas sapulcē piedalījās ap 15 cilvēkiem, no tiem ļoti aktīvi LTF Lutriņu grupas darbībā iesaistījās Lutriņu pamatskolas mācību daļas vadītāja Aina Kinstlere. Edvīnu Pūkaini izvirzīja uz pirmo LTF kongresu Rīgā.

1988. gada 18. novembrī pie Lutriņu kluba pirmo reizi pacēla Latvija Republikas brīvvalsts laika karogu, kuru bija saglabājusi Lidija Lavendele.

1989. gada 23. augustā piedalījās akcijā Baltijas ceļš. 

1990. gada jūnijā LTF Lutriņu atbalsta grupa organizēja Zemessardzes vienības. Zemessargu dežūras notika uz robežas nevis pagastā. 

1991. gada 11. novembrī O. Kalpaka piemiņas vietā notika pirmā Zemessardzes parāde. 

1991. gada 13. janvāra rītā pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem LTF sarīkoja protesta manifestāciju Daugavmalā, kurā piedalījās arī lutriņnieki. Pēc manifestācijas piedalījās barikāžu aizstāvēšanā. 

LTF Lutriņu grupā tika kārtota dokumentācija, kas nav saglabājusies.

 

Pārskats sagatavots pēc Edvīna Pūkaiņa atmiņu stāstījuma - SVM mutvārdu vēstures kolekcija.

Sadarbības partneri!