Latvijas Tautas Frontes atbalsta grupa Zirņos

kolhozs „Rosme” 

 

1988.gadā izveidoja Tautas Frontes atbalsta grupu Zirņu ciemā. Par grupas vadītāju ievēlēja Jāni Vītiņu – kolhoza „Rosmes” priekšsēdētājs. J.Vītiņš aktīvi piedalījās LTF darbībā. 1988. gada 23. oktobrī J.Vītiņu ievēlēja pirmajā LTF Saldus rajona nodaļas valdē, kā arī par Sabiedriski– politiskās komisijas vadītāju. 

1988.gada 7.oktobrī piedalījās Rīgā Mežaparkā tautas manifestācijā „Par tiesisku valsti”.

1989.gada 12.martā apmeklēja Daugavmalā LTF rīkoto manifestāciju „Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!”

1988.gadā LTF Saldus un Zirņu nodaļa ar tās vadītāja J.Vītiņa atbalstu, un kopā ar Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustības, kustības „Tēvzemei un Brīvībai” biedriem un Oskara Grīga vadībā atjaunoja Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vietu „Airītēs”.

1988. gada 1.novembrī O. Kalpaka piemiņas vietā, atjaunotajās „Airītēs”, notika plašs pasākums, veltīts Lāčplēša dienai.

1989.gada 11.novembrī atklāja pulkveža Oskara Kalpaka pieminekli, ko no jauna izgatavoja kopsaimniecības Rosme akmeņkaļu brigāde Viļņa Berga vadībā. Pieminekli darināja no Kursīšu apkārtnē atrastā tumšā laukakmens. Arī uzrakstus pārējos pieminekļos veikuši Rosmes akmeņkaļi. Seja profila bareljefu kapteiņa Nikolaja Grundmaņa piemineklī atjaunojis tēlnieks Imants Lukažs.

Visi piemiņas vietas atjaunošanas darbi tika veikti, izmantojot gan talcinieku palīdzību, gan sabiedrības saziedotos līdzekļus. Muzeja sētas restaurācijā piedalījās Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja restauratori. 

1990.gada 11.novembrī atklāja atjaunoto pulkveža O.Kalpaka piemiņas muzeju. Muzejs, kura eksponātu sagādāšanā piedalījās daudzi Latvijas valsts iedzīvotāji, sniedzot ziņas par O. Kalpaku, viņa vadīto bataljonu un konspektīvi parādot Latvijas nacionālās armijas un piemiņas vietu izveidošanas vēsturi.

1991. gada 13. gadā piedalījās manifestācijā Rīgā. Aktīvi piedalījās barikāžu veidošanā un aizstāvēšanā.

 

 

Sadarbības partneri!