Latvijas Tautas frontes

atbalsta grupa Vadakstē

 

LTF grupa Vadakstē izveidojās 1988. gada oktobrī. Grupas sanāksmes notika Vadakstes astoņgadīgās skolas zālē, tās apmeklēja gan Vadakstes, gan Priedulas iedzīvotāji.

1988.gadā LTF Vadakstes grupa apsekoja pensionārus, izzināja Vadakste ciema deportēto likteņus un iegūto informāciju sniedza Vadakstes ciema izpildkomitejai. Sakopa Ražuka kapus.

1988.gada 11.novembrī piedalījās mītiņā „Airītēs”.

1988.gada 18.novembrī noorganizēja piemiņas brīdi Priedulas kapos.

1989.gadā piedalījās Parku dienās un sakopa Vadakstes parku.

1989.gada 26.janvārī notika loterija, kurā iegūtos līdzekļus pārskaitīja palīdzības fondam Armēnijā.

1991.gada janvārī piedalījās Rīgā barikāžu aizstāvēšana.

 

Sadarbības partneri!