Projekta mērķis.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju , Saldus novada pašvaldību un Saldus novada vidusskolām izstrādāt un realizēt pasākumu virkni, atzīmējot Latvijas Tautas Frontes 25 gadu jubileju. Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir izveidot informatīvi izglītojošu materiālu skolu audzēkņiem, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējiem un citiem interesentiem virtuālajā vidē par Latvijas Tautas Frontes Saldus novada nodaļu darbību.

Atzīmējot Latvijas Tautas Frontes 25. gadu jubileju ,Muzejs iecerējis vairākus jubilejas pasākumus ar dažādām aktivitātēm. Izveidota LTF darbībai Saldus novadā veltīta mājas lapa ar interaktīviem elementiem. Mājas lapa veidota kā interaktīva galerija ar aprakstiem un fotogrāfijām. Tā ļauj iepazīties ar Saldus novada Latvijas Tautas Frontes nodaļu darbību laika posmā no 1987. -1993. gadam.

Sagatavotas intervijas ar bijušajiem tautfrontiešiem. Pieejams muzeja izstrādātais pētniecības materiāls par LTF nodaļu darbību Saldus novadā.

Mājas lapas sagatavošanā iesaistīti projekta sadarbības partneri- Saldus novada pašvaldības skolu audzēkņi un vēstures skolotāji.Tā ir iespēja skolu audzēkņiem uzrunāt bijušos tautfrontiešus un palīdzēt veidot virtuālu informatīvi izglītojošu materiālu visiem interesentiem, kuriem interesē  LTF darbība.

Projekta finansiālie atbalstītāji:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

 

Saldus novada pašvaldība

 

Projekta sadarbības partneri:

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
Saldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola
Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola
Saldus novada pašvaldības Saldus 2. vidusskola

Projekta vadītāja:

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore Agrita Ozoliņa.

Projekta realizētāji:

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists vēstures jautājumos Ilze Haruna,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālists vēstures jautājumos Lana Salmiņa,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja informācijas sistēmas administratore Ieva Nārvila
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājumu speciālists Valdis Jansons,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātāja Kristīne Dobrovoļska,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Inese Gruša,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja muzeja pedagogs Sandra Leitholde,
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja noformēšanas māksliniece Daira Lāce-Kazradze,
Saldus novada pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece Silvija Bondareva.

Sadarbības partneri!