Intervijas! 

Intervija ar Veru un Jāni Oguļiem.

 

Latvijas Tautas Frontes

Šķēdes atbalsta grupu

 

Latvijas Tautas Frontes atbalsta grupu Šķēdē nodibināja 1988. gadā. No 1988. gada līdz 1990. gadam grupu vadīja Laima Rozentāle. Sapulces notika Šķēdes mehāniskajās darbnīcās.

1988. gadā šķēdenieki apzināja un sakopa arhitektoniskās vērtības Šķēdē. TF aktīvisti sakopa vācu karavīru kapus. Apzināja represētos Šķēdes iedzīvotājus. Atbalstīja O. Kalpaka piemiņas vietas atjaunošanu Airītēs.

1988.gada 18.novembrī Šķēdes pils tornī E.Zabarovskis pacēla Latvijas Republikas karogu.

1989. gada maijā šķēdenieki veica pilsoņu un pilsoņu kandidātu reģistrāciju, vāca parakstus par prasību sasaukt Latvijas Republikas pilsoņu kongresu.

1991. gada 13. janvārī piedalījās manifestācijā Rīgā. Pēc tam palika uz barikāžu veidošanu un aizstāvēšanu Rīgā pie televīzijas torņa Zaķusalā.

 

Pārskats sagatavots pēc Veras Ogules personīgā arhīva materiāliem.

Sadarbības partneri!