Intervijas! 

Intervija ar Daci Rožkalnu

 

Intervija ar Spodri Mēnesi

  

Latvijas Tautas Frontes

Kursīšu atbalsta grupa

 

1988. gadā radās ideja par Tautas Frontes atbalsta grupas veidošanu Kursīšu ciemā. Kā līderis tika izvirzīts Kursīšu pamatskolas sporta skolotājs Spodris Mēnesis, kurš par LTF Kursīšu atbalsta grupas priekšsēdētāju bija no tās dibināšanas 1988. gada 17. oktobra līdz tās likvidācijai. Vidējais biedru skaits bija 45 biedri, sanāksmes regulāri apmeklēja ap 30 dalībnieku. Viens no pirmajiem Trešās atmodas kustības impulsiem Kursīšos bija skolotājas Līgas Mēneses iniciatīva parakstu vākšanā par Latvijas Republikas karoga atjaunošanu.

LTF Kursīšu atbalsta grupa regulāri apmeklēja LTF sanāksmes Druvā vēlāk Saldū, piedalījās arī LTF kongresos, organizēja kārtējās un ārkārtas sapulces, kuras vadīja Spodris Mēnesis, bet protokolējas Līga Mēnese.

1988. gadā Kursīšu TF atbalsta grupa iestājās par Oskara Kalpaka piemiņas vietas atjaunošanu. Kursīšnieku Holenderu ģimene personīgi piedalījās piemiņas vietas atjaunošanā „Airītēs”.

1989. gadā aktīvi apsprieda jautājumus dažādās jomās gan par izglītību, sabiedrisko dzīvi, alkoholismu, presi un vēlēšanām.

1989. gada janvārī izveidoja Kultūras darba grupu, tās sastāvā bija fotogrāfs – Vilnis Grīnbergs, vēsturniece – Dace Rožkalne, dalībnieki Dzintars Circenis, Ainars Lapa. Kultūras darba grupa apzināja vēstures objektus Kursīšos un Bruzilās. 

1989. gada 27. janvārī piedalījās TF un LNNK organizētā piketā pie Saldus rajona izpildu komitejas, protestēja pret lēmumu „Par alkoholisko dzērienu izvietojumu un tirdzniecību rajona tirdzniecības punktos.”

1989. gada 12. martā piedalījās Rīgā Daugavmalā LTF rīkotajā manifestācijā „Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!”

1989. gada 14. jūnijā piedalījās grupas „Likteņi” un Saldus rajona Tautas Frontes organizētajā mītiņā Saldus stacijas laukumā. Vakarā apmeklēja dievkalpojumu Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Daļa kursīšnieku tās paša diena vakarā piedalās mītiņā frizētavas laukumā ar lozungu „Mēs gribam paši sev likumus lemt”.

1989. gada jūlijā vāca parakstus par Latvijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību, kurus nosūtīja LTF Saldus nodaļai.

1989. gada 5. jūlijā izveidoja pilsoņu komiteju, kura reģistrēja iedzīvotājus, kuri atbalsta neatkarības ideju - ir vai vēlas būt nākotnē Latvijas Republikas pilsoņi. Par pilsoņu reģistratoriem piekrita būt Zaiļska Aija, Švikstiņa Valija un Plāce Mirdza.

1989. gadā laikā no 6. līdz 8. septembrim Kursīšu TF grupa piedalījās piketā pie poligona Zvārdes pagastā.

1989. gada 23. augustā, lai paustu atbalstu akcijai Baltijas ceļš, kursīšnieki izgāja uz Saldus–Ezere ceļa un dziedāja patriotiska satura dziesmas. Akcijas laikā no Zvārdes poligona pacēlās helihopters, no kura krievu valodā aicināja cilvēkus izklīst.

1989. gada 18. novembrī piedalījās Rīgā Daugavmalā manifestācijā „Par neatkarīgu Latviju” ar Arņa Tumova zīmēto plakātu „Ne soli atpakaļ”. 

1990. gada 21. jūlijā 9 cilvēku sastāvs piedalījās piketā Rīgā pie Baltijas kara apgabala štāba.

1991. gada 13. janvārī kursīšnieki ņēma dalību manifestācijā Rīgā Daugavmalā. Braucot mājās no manifestācijas pa radio ziņoja uzaicinājumu doties atpakaļ uz Rīgu un piedalīties barikāžu veidošanā, celšanā un Rīgas aizstāvēšanā. Aizbraucot uz Kursīšiem, nakts laikā saorganizējās un otrā rītā devās atpakaļ uz Rīgu. Ceļā tika uzņemti Cieceres internātpamatskolas tautfrontieši. Braukšana notika uz maiņām, kuras organizēja Terēzija Hantiļa sovhoza „Kursīši” galvenā agronome. Kursīšnieki izveidoja barikādi Lielās Pils ielā. Barikāžu laikā aizstāvēja Ārlietu ministriju un Radio namu Doma laukumā.

TF Kursīšus atbalsta grupa savu darbību izbeidza pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

 

Pārskats sagatavots pēc:
LTF Kursīšu atbalsta grupas protokoli no 1989. gada līdz 1990. gada 15. augustam – S.Mēneša personīgais arhīvs.
LTF Kursīšu atbalsta grupas protokols Nr. 4 sanāksme 1989. gada 2. februārī – S. Mēneša personīgais arhīvs.
LTF Kursīšu atbalsta grupas protokols Nr. 5 sanāksme 1989. gada 16. martā – S.Mēneša personīgais arhīvs.
LTF Kursīšu atbalsta grupas protokols Nr. 7 sanāksme 1989. gada 8. jūnijā – S.Mēneša personīgais arhīvs.
LTF Kursīšu atbalsta grupas protokols Nr. 8 sanāksme 1989. gada 5. jūlijā – S.Mēneša personīgais arhīvs.
Tautas Frontes dalībnieku atmiņu audio ieraksti - Dace Rožkalne – SVM mutvārdu vēstures kolekcija.
Kursīšu pamatskolas projekts Kursīšu pagasta vēstures laika līnija (1988.-1998.), Kursīši, 1998. gads Daces Rožkalnes personīgais arhīvs SVM-ZA 822:7 Nr 113.
Deruma V. (1991., 24.janvāris) Tēvu zemei grūti laiki, dēliem jāiet palīgā Saldus Zeme,2. lpp.

 

Sadarbības partneri!