Latvijas Tautas Frontes 

atbalsta grupu Saldus ciemā

 

Tautas Frontes atbalsta grupu Saldus ciemā organizēja Uldis Liģeris. Kolhozā „Druva” notika arī LTF Saldus nodaļas valdes sēdes, saimniecības „Druva” sēžu zālē, no 1989.gada līdz 1990. gadam te atradās arī koordinācijas centrs.

1988.gada 11.novembrī piedalījās pasākumā O.Kalpaka piemiņas vietā, atjaunotajās „Airītēs”, kurš bija veltīts Lāčplēša dienai.

1989.gadā uz Saldus rajona Tautas deputātu vēlēšanām no LTF Saldus nodaļas izvirzīja kolhoza „Druva” darba aizsardzības inženieri Uldi Liģeri.

1989.gada maijā LTF, “Sajudis” un “Rahvarinne” Tallinā sasauca Baltijas Asambleju un izveidoja Baltijas padomi, LTF Saldus nodaļu pārstāvēja Baiba Rītere.

1989.gada 7.oktobrī piedalījās Tautas manifestācijā „Par tiesisku Latviju” Rīgā, Mežaparka estrādē pirms LTF dibināšanas kongresa. 

1989.gada 11.novembrī piedalījās Airītēs O.Kalpaka pieminekļa atklāšanas pasākumā.

1989. gada 23. augustā Saldus pagasta iedzīvotāji piedalījās akcijā „Baltijas ceļš.”

1990. gada 11. janvārī uz Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām Saldus rajonā tika izvirzīts Mārtiņš Bērziņš, kolhoza „Druva” priekšsēdētājs, kuru kandidatūru atbalstīja LTF Saldus rajona nodaļa. M.Bērziņu ievēlēja LR Augstākajā Padomē un 1990. gada 4.maijā viņš balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

1990. gada sākumā vāca parakstus pieprasījumam iekļaut Helsinku procesā jautājumu par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu un apspriest to Eiropas drošības un sadarbības padomē Parīzē.

1990. gada 21.aprīlī piedalījās Vislatvijas tautas deputātu sapulcē, kurā pieņem aicinājumu atjaunot Latvijas valstisko neatkarību.

1990.gada 21.oktobrī piedalījās manifestācija Daugavas stadionā.

1990. gada 18. novembrī piedalījās akcijā „Poligona aplenkums”.

1991.gada sākumā „Druvā” izveidoja kārtības sargu grupu.

1991.gada 13. janvārī piedalījās manifestācijā Rīgā, bet pēc tam piedalījās barikāžu aizstāvēšanā Rīgā Zaķusalā. 

 

Pārskats sagatavots pēc LTF Saldus rajona nodaļas 1988.-1990. gada sēžu protokoli – SVM.

 

Sadarbības partneri!