Pašlaik interneta vidē tiek testēta informatīvā spēle. Papildus tiek sagatavots saturs, un drīzumā, būs pieejama spēles pilna versija