Intervijas!

 Intervija ar Aivaru Karakonu.

 Intervija ar Ēriku Kanderu.

 Intervija ar Irēna Krastiņu.

 Intervija ar Zentu Klaipu.

 

Latvijas Tautas Frontes 

atbalsta grupa Nīgrandē

 

1988.gada vasarā Embūtes joda dambī nīgrandnieki apmeklēja koncertu, kurā piedalījās grupa „Pērkons”. Ieejas biļete uz koncertu bija sarkanbaltsarkans karodziņš. Šis notikumus deva impulsu nīgrandniekiem veidot Tautas Frontes atbalsta grupu Nīgrandē.

1988.gadā Nīgrandē izveidoja LTF atbalstu grupu, kurā sastāvēja no 35 biedriem. Par TF atbalsta grupas vadītāju ievēlēja Aivaru Karakonu, kurš regulāri piedalījās Saldus rajona TF sanāksmēs un kongresos. A. Karakons izplatījas Nīgrandē laikrakstus „Atmoda” un „Cieceres atmoda”.

1988. gadā un 1989. gadā nīgrandnieki apzināja represētos iedzīvotājus Nīgrandes ciemā. Ziemassvētkos TF sarūpēja dāvanas gan represētajiem iedzīvotājiem, gan pensionāriem. Rīkoja talkas, kurās sakopa Nīgrandes teritoriju, apzināja un apkopoja informāciju par Nīgrandes vēsturi.

Visu atmodas laiku nīgrandnieki atbalstīja un piedalījās pasākumus „Airītēs.”

1989. gada 12. martā piedalījās tautas manifestācijā Rīgā – Daugavmalā.

1989. gada 23. augustā piedalījās akcijā Baltijas ceļš.

1990. gada 17. martā piedalījās LTF manifestācijā „Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku”.

1990. gada 18. novembrī piedalījās akcijā „Poligona aplenkums”.

1991. gada 13. janvārī piedalījās manifestācijā Rīgā Daugavmalā. Pēc tam iesaistījās Rīgas barikāžu aizstāvēšanā.

1991.gada 23.augustā piedalījās akcijā Liesmojošais Baltijas ceļš.

 

Pārskats sagatavots pēc Aivara Karakona, Ērika Kandera, un Irēnas Krastiņas atmiņu stāstījuma - SVM mutvārdu vēstures kolekcija.

 

Latvijas Tautas Frontes atbalsta grupa „Jaunais komunārs”

 

 LTF atbalsta grupu kolhozā „Jaunais komunārs” dibināja 1988.gada 12.oktobrī, par tās vadītāju ievēlēja Zentu Klaipu. LTF atbalsta grupa aktīvi ar ierosinājumiem piedalījās kolhoza „Jaunais komunārs” darbībā, piemēram, 1989.gadā ierosināja kolhoza celtniecības plānā ietver kapličas izbūvi, uzsākt autobusu pieturas celtniecību.

1988.gada 7.-8.oktobrī piedalījās LTF 2.kongresā Rīgā, 23.oktobrī LTF Saldus rajona konferencē.

1988.gadā savāca 437 parakstus par Latvijas PSR Konstitūcijas papildināšanu, nosakot, ka: „LPSR valsts valoda ir latviešu valoda.” 

1988.gadā vāca ziedojumus palīdzības sniegšanai Armēnijas zemestrīcē cietušajiem.

1988.gada 11.novembrī Lāčplēša dienas rītā pie Kalnu vidusskolas pacēla LR karogu. Pa dienu devās uz „Airītēm”, bet vakarā norisinājās Lāčplēša dienas svinības Kalnos.

1989.gada 12.martā piedalījās Rīgā Daugavmalā manifestācijā „Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!”  

1990.gada 21.aprīlī piedalījās Vislatvijas tautas deputātu sapulcē Rīgā.

1990.gada 17.martā piedalījās LTF manifestācijā „Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku.”

1990.gada 6-7.oktobrī piedalījās LTF 3. kongresā Rīgā.

1990.gada 18.novembrī ņēma dalību akcijā „Poligona aplenkums.”

1991.gada 13.janvārī piedalījās LTF rīkotajā Vislatvijas protesta manifestācijā Rīgā. Vairākas grupas piedalījās Rīgas barikāžu aizstāvēšanā.

 

Pārskats sagatavots pēc:
LTF „Jaunais komunārs” 1988.gada līdz 1990. gada dokumentiem, rokrakstiem, mandātiem, biedru uzskaites kartēm – SVM.
Zentas Klaipas atmiņu stāstījuma - SVM mutvārdu vēstures kolekcija.