Projekta ietvaros norisinās sadarbība ar Saldus novada vidusskolām un pamatskolām.

Skolēni skolotāju vadībā intervē Tautas Frontes darbiniekus.

Intervijas un skolēnu apkopotā informācija tiks publicētas sadaļā:

Saldus novads -Tautas frontes darbība Saldus novadā 

Intervijas un informācija pieejama attiecīgajās pagastu sadaļās.