Intervijas! 

Intervija ar Birutu Sarmīti Bērzatīss.

 

Intervija ar Dainu Prūsāni.

 

Intervija ar Indru Narkevicu.

 

Intervija ar Irēnu Pērkonu.

 

Latvijas Tautas Frontes 

atbalsta grupa Ezerē

 

1988.gadā pēc Ilgvars Reisa iniciatīvas izveidoja Tautas Frontes atbalsta grupu Ezerē, kurā biedri iestājās gan oficiāli, gan arī piedalījās kā LTF atbalstītāji. LTF Ezeres atbalsta grupas sapulces notika Ezeres ciema Izpildkomitejas mazajā zālē, kurās I.Reiss informēja par aktuāliem notikumiem Latvijā un Saldus rajonā. I.Reiss aktīvi piedalījās ne tikai LTF Ezeres grupas, bet arī LTF Saldus rajona nodaļas darbībā. 1988. gada 23. oktobrī viņu ievēlēja pirmajā LTF Saldus rajona nodaļas valdē. 

1988.gada 7.oktobrī ezernieki piedalījās Rīgā Mežaparkā tautas manifestācijā „Par tiesisku valsti”.

1989.gada 12.martā apmeklēja Daugavmalā LTF rīkoto manifestāciju „Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!”

1989. gada 19. augustā piedalījās Parka dienās, sakopjot teritoriju Ezeres parkā. 

1989.gada 23.augustā atbalstīja un iesaistījās Baltijas tautu miermīlīgā protesta akcijā – „Baltijas ceļš”.

1990. gada 21. aprīlī pārstāvji no Ezeres ciema piedalījās Vislatvijas tautas deputātu sapulcē, kura pieņēma aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai padomei atjaunot Latvijas valstisko netatkarību.

1990. gadā aktīvi aģitēja piedalīties 18. martā Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanās un atdot savu balsi par LTF saraksata kandidātiem. 

1991. gada 13. janvāra rītā pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem Ezeres mehāniskajās darbnīcās Ilgvars Reiss sapulcināja ezerniekus uz ārkārtas sanāksmi, kurā nolēma doties uz protesta manifestāciju Daugavmalā. Pēc manifestācijas ezernieki piedalījās barikāžu aizstāvēšanā.

 

Pārskats sagatavots pēc Birutas Sarmītes Bērzatīss, Dainas Prūsānes, Indras Narkevicas un Irēnas Pērkones atmiņu stāstījuma - SVM mutvārdu vēstures kolekcija.