Zirņu pagasta iedzīvotāji, kuri ar 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes valdes lēmumu apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

 

1.Buivids Andris

2.Balgalvis Agris

3.Kaudze Andris

4.Kazakēvičs Aigars

5.Zolmanis Laimonis

6.Butjanovs Igors

7.Retējums Ilmārs

8.Alksnis Arnolds

9.Altenbergs Jānis

10.Andersons Agris

11.Antanavičs Jozs

12.Arājums Māris

13.Auns Normunds

14.Babiševs Grigorijs

15.Bergs Jānis

16.Bergmanis Austris

17.Bērza Nora

18.Birgersone Anita

19.Birzītis Laimonis

20.Bušmanis Aivars

21.Cabuls Imants

22.Cabulis Nikolajs

23.Čunčulis Uldis

24.Erleckis Aivars

25.Ērpe Normunds

26.Fedosovs Juris

27.Francis Māris

28.Francis Normunds

29.Francis Kārlis

30.Freimane Inese

31.Friķis Ints

32.Gāliņš Normunds

33.Gertners Gunārs

34.Grāvelis Vilnis

35.Gusts Raimonds

36.Henzelis Hilārs

37.Ilgauds Ādolfs Rolands

38.Ilgauds Vilmārs

39.Irbe Ivars

40.Jurševskis Raivis

41.Jurševska Vilma

42.Kazlauskis Vitauts

43.Kiperčuks Ivans

44.Kiršpils Aigars

45.Knopkens Valdis

46.Kube Valdis

47.Krišs Guntars

48.Ķeķis Leons

49.Ķeķis Roberts

50.Lākuts Aivars

51.Liģeiķis Justīns

52.Macītis Valdis

53.Papavs Aivars

54.Pilāns Valdis

55.Polis Valters

56.Pūce Aldis

57.Reihmanis Aivars

58.Rītiņš Roberts

59.Rolavs Jānis

60.Sanduls Vladimirs

61.Sprieslis Arnolds

62.Strikmanis Alberts

63.Sproģis Imants

64.Spruncis Ilgonis

65.Statkus Staņislavs

66.Strazds Aivars

67.Štamers Visvaldis

68.Turks Arvīds

69.Velde Guntis

70.Zaneribs Vitauts

71.Zīrups Dainis

72.Zomerovskis Ziedonis

73.Zonnenbergs Alfreds

74.Zviedris Agris

75.Žvinklis Petrs

76.Ģelzis Kārlis

77.Jauniņš Uldis

 

Zirņu pagasta iedzīvotāji, kuri piedalījušies 1991. gada janvāra barikādēs

1.Sončiks Igors

 

Sadarbības partneri!