Šķēdes pagasta iedzīvotāji, kuri ar 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes valdes lēmumu apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

 

1.Ozola Raita

2.Kronbergs Ārijs

3.Ogulis Jānis

4.Kevrelis Laimonis

5.Graudiņš Jānis

6.Konošonoks Igors

7.Kārkliņš Jānis

8.Irgensons Valdis

9.Tautkus Alfons

10.Kopmanis Gunārs

11.Ogulis Valentīns

12.Stepiņš Zigurds

13.Ķezberis Agris

14.Kravinskis Oskars

15.Korotkijs Kārlis

16.Zandars Voldemārs

17.Frīdenbergs Guntis

18.Straume Aivars

19.Kronbergs Guntis

20.Ādiņš Ilmārs

21.Slavinskis Uldis

22.Avens Jānis

23.Jantons Osvalds

24.Siņavskis Agris

25.Zass Andris

26.Babra Jānis

27. Kapteinis Arnolds

28.Krastiņš Austris

29. Kronbergs Ārijs

 

 

Sadarbības partneri!