Novadnieku pagasta iedzīvotāji, kuri ar 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes valdes lēmumu apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

 

1.Alutis Aleksandrs   

2.Alutis Ivans

3.Andersons Dainis, apbalvots pēc nāves

4.Badovskis Ivars

5.Balodis Arnolds

6.Behmanis Māris

7.Bērzs Guntis

8.Bieriņš Ilmārs

9.Bite Vizma

10.Blīgzna Gundars

11.Bokums Arnis

12.Brēdavs Aivars

13.Cerus Jānis

14.Dačkus Vidmants 

15.Deklavs Andris

16.Dombrovskis Ivars

17.Freimane Vizma

18.Grīnbergs Māris

19.Gromovs Ilmārs

20.Jauģietis Ilmārs

21.Kapačs Alfons

22.Kazaks Juris

23.Kellers Jūlijs

24.Kimtis Jānis

25.Kleins Jānis

26.Kradiņš Ilmārs

27.Krūmkalns Andrejs

28.Kuģevics Egons

29.Kupševics Alberts

30.Lagzdiņš Jānis

31.Laubergs Normunds

32.Lilienšteins Indulis

33.Lizanders Leons, apbalvots pēc nāves

34.Malaņins Mihails

35.Meire Indra

36.Meiris Rūdolfs

37.Mileška Vladis

38.Naktiņš Virgilins

39.Norbuts Rimants

40.Ostrovskis Aivars

41.Pacers Vilnis, apbalvots pēc nāves

42.Patmalnieks Raimonds

43.Pavārs Imants

44.Petrovs Juris

45.Poselis Laimonis

46.Puķītis Visvaldis

47.Radziņš Aivars

48.Rimkus Stasis

49.Rožuleja Arvīds

50.Rubulis Modris

51.Rumpis Jānis

52.Salmiņš Rolands

53.Skapsts Edvīns, apbalvots pēc nāves

54.Smilktiņš Jānis

55.Sproģis Imants

56.Strautmanis Valdis

57.Strogonovs Guntars

58.Šulce Maija

59.Šulcs Uldis

60.Tiļļa Dzintra

61.Tiļļa Andris

62.Treinovskis Agris

63.Zalkovskis Guntars

64.Zambergs Jānis

65.Zariņš Juris

66.Zeltiņš Juris

67.Zemdega Uga

68.Zemdega Svetlana

69.Zemdega Andris

70.Zemdega Māris

71.Ansons –Tomsons Arnis

72.Birzītis Ilmārs

73.Bušs Vitauts

74.Dūka Zenta

75.Egle Aivars

76.Janmane Guna

77.Knūts Imants, apbalvots pēc nāves

78.Maisiņš Imants, apbalvots pēc nāves

79.Mozoļevskis Ainis

80.Piļicka Inga

81.Račāne Vēsma, apbalvota pēc nāves

82.Rožuleja Andrejs

83.Rubule Daina

84.Stūris Rūdolfs

85.Štēve Aivars

86.Štēve Mārīte

87.Albiņš Zigurts

88.Circenis Edgars

89.Indriks Māris

90.Jurgenovskis Tālis

91.Kožokaru Georgijs

92.Liekmanis Visvaldis

93.Pētersons Tālivaldis

94.Rozenbahs Gunārs

95.Šķērstiņš Ivars

96.Šķērstiņš Ainars

97.Treinovskis Ainars

98.Vagelis Guntis

99.Vecmanis Ēriks

100.Vilumainis Edgars

101.Zālītis Aigars

102.Zīle Andris

103.Andersone Biruta

104.Andersons Ēriks

105.Balodis Andis

106.Birbelis Jānis

107.Buls Visvaldis

108.Kapačs Guntis

109.Kučinskis Dainis

110.Kūms Almārs

111.Neimanis Ainars

112.Slančausks Edgars

113.Vilerts Viesturs

114.Kince Vera

115.Knuts Imants

116.Liekmanis Visvaldis

117.Miķelsons Māris

 

Sadarbības partneri!