Mutvārdu vēstures kolekcija

Tautas Frontes dalībnieku atmiņu pieraksti

 

Intervija pierakstīta: 2013. gada 3. jūlijā

Intervējamais: Edvīns Pūkainis, TF Lutriņu nodaļas vadītājs

 

Edvīns Pūkains atceras, ka pārstāvji no Lutriņiem bijuši arī uz pirmo lielo sanāksmi, kura notikusi Druvā, kantora telpās, mazajā zālītē. No Lutriņiem šajā sanāksmē piedalījušies divi – Ārija Šmite un Edvīns Pūkainis. Sapulcē piedalījušies cilvēki no visa Saldus rajona. TF Lutriņu grupā vēlāk bijuši ap 30 cilvēku. 

TF Lutriņu grupas dibināšanas sapulce notikusi Lutriņu pamatskolā. Dibināšanas sapulcei skolas direktors Roberts Karlevics atvēlējis vienu klasi. Sapulcē un vēlāk darbā aktīvi piedalījās mācību daļas vadītāja Aina Kinstlere. Dibināšanas sapulcē bijuši ap 15 cilvēku. Šis skaits ir saglabājies arī vēlāk. Edv. Pūkainis izvirzīts arī uz pirmo LTF kongresu Rīgā. 

Jau 1988. gada 18. novembrī pie Lutriņu kluba pirmo reizi pacelts  Latvijas nacionālais karogs. Karogu bija saglabājusi Lidija Lavendele, karogs vēl no Latvijas brīvvalsts laika. Pēc tam karogs atdots atpakaļ. No šī laika Lutriņos bijis nacionālais karogs. 

Vēlāk Lutriņu grupā kārtota arī dokumentācija, taču nav saglabājusies. 

TF Lutriņu grupa organizēja un veidoja arī Zemessardzes vienības. Pirmā parāde notikusi O. Kalpaka piemiņas vietā Airītēs 1991. gada 11. novembrī. Zemessardzē iesaistījušies ap 20 cilvēku. Dežūras notikušas vairāk citur, pagastā uz vietas mazāk. Lutriņu grupa atbalstījusi visus TF rīkotos pasākumus. Bijuši Baltijas ceļā, pie Iecavas. Kolhozam bijuši divi autobusi – abi veda cilvēkus. Lutriņnieki vēlāk piedalījušies arī Saldū, Kalnsētas parkā, kad bija Baltijas ceļa atceres pasākums. 

Piedalījušies 1991. gada barikādēs Rīgā. Mājās braucot, paziņots par atbalsta mītiņu Viļņas upuriem, kurš notika krastmalā Rīgā, piedalījušies. Pārbraukuši mājās, pārģērbušies un braukuši atkal uz Rīgu, uz barikādēm. No kolhoza brauca arī lieljaudas tehnika, traktors K – 700, ko vadīja Ilmārs Pelcis. Uz barikādēm brauca arī no meliorācijas. Autobuss gāja uz Rīgu ik pārdienas, citreiz pat biežāk. No kolhoza deva līdzi pārtiku. Kolhoza priekšsēdētājs Vilhelms Šmits ļoti atbalstījis. Barikādēs piedalījušies arī no padomju laika Lutriņos ieprecējušies krievi, ukraiņi u. c. visus pasākumus atbalstīja un piedalījās tolaik kompartijas sekretāre Lutriņos, Ausma Turnele. 

TF Lutriņu grupā iekļāvās visas Lutriņu iestādes – skola, medicīnas iestādes, mehanizatori, kantoris. 

 

Intervēja: Ilze Haruna 

 

Sadarbības partneri!